Ban đầu, chị chỉ tập luyện nhẹ nhàng với yoga, không thích gym vì cho rằng tuổi của mình không phù hợp. Tuy nhiên do trung tâm không có lớp yoga riêng mà tập theo gói với đầy đủ các môn, chị quyết định “cho gym một cơ hội” và ngạc nhiên trước sự chuyên nghiệp của đội ngũ PT cũng như sự thay đổi hình thể của mình. Nhờ đó, chị tự tin khi tham gia “Body Profile Picture”