The new way to

Fit + get reward

Move as you wish and get fit

The app keep track of your steps, analyze training trend

Your pocket coach

Tailored training program to get you reach your
personal goal at your convenience.
Anytime. Anywhere.

Each step count

All of your accumlated steps could be transfered into credit points for rewards

Challenge your friends

Design your challenge to compete with your friends and win rewards

Redeem your rewards with block chain technology

Credit points can be redeemed anywhere

Utilizes blockchain technology, your earned credit points could be use world-wide at our partner point of sells

Instant redemption. Transparent.

Utilizes blockchain technology, your earned credit points could be use world-wide at our partner point of sells

Contact Us!

Got a question? We'll give you straight answers!

I. Trang chủ & các thông tin trên website
https://fitpl.us/
 • 1. Thông tin đơn vị kinh doanh:
  Công ty TNHH Thư Nam . Số 67 đường 65, P. Tân Phong, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh
  Email: [email protected]
  Phone: 0905 93 68 76
 • 2. Thông tin mô tả sản phẩm dịch vụ: trung tâm thể hình, thực phẩm thể hình
 • 3. Thông tin chính sách giao hàng, phí giao hàng & thời gian giao hàng: KHÔNG GIAO HÀNG
 • 4. Thông tin chính sách đổi, hủy, hoàn trả: KHÔNG ĐỔI TRẢ
 • 5. Thông tin chính sách thanh toán: CASH, VN PAY
 • 6. Thông tin tổng đài hỗ trợ thông tin/chăm sóc khách hàng: 0905 93 68 76
 • 7. Ngôn ngữ trên website: Tiếng Việt
II. Thông tin trên trang thanh toán
 • 1. Giá bán (các loại thuế & dịch vụ kèm theo nếu có): xem trong ứng dụng mobile
 • 2. Loại tiền giao dịch: VNĐ
 • 3. Thông tin chính sách giao hàng, phí giao hàng, thời gian giao hàng: KHÔNG
 • 4. Website đăng ký với bộ công thương (bắt buộc đối với đăng ký thanh toán thẻ quốc tế): https://fitpl.us/